GEILO GRAVESERVICE:
Bilder fra borring og sprenging på Kikut: Oppdragsgivere M.Espegard AS/Furulaft begge fra Ål