Geilo Graveservice GBC AS Entreprenør Geilo Graving og Sprenging AS Bildegalleri Referanser GBC AS Referanser Geilo Graveservice
Geilo Graveservice har Dozer Cat D6 Geilo Graveservice har 14 tonns gravemaskin Cat 312 C    
Geilo Graveservice planerer med dozer Cat D 6 Boligtomter og hyttetomter Geilo Graveservice
Steinmuring med naturstein utført av Geilo Graveservice Terje himself Geilo Graveservice har lagt opp steinmur i vegskråning
Veg til boligtomt.  Geilo Graveservice. Steinmur satt opp av Terje Steinmur av naturstein.  Ferdig mur i boligtomt