GBC AS ENTREPRENØR :
Bilder fra borring og sprenging på Kikut 23. april 2007: